Maria Arts

Mijn naam is Maria Arts en mijn eerste kennismaking met Gambia was in 2012. Samen met mijn dochter Marianne ben ik met Joop en Wilma naar Gambia geweest.

Ik heb daar veel armoede gezien. Zeker in de ziekenhuizen, erg onhygiënisch, geen voldoende personeel, gebrek aan medicijnen en bedden.

Dit zette mij aan om meer te betekenen in de toekomst voor deze mensen en vooral voor de kansarme kinderen. Zeker voor wat betreft onderwijs. Elk kind heeft recht op onderwijs zodat hij of zij een toekomst kan opbouwen.

In 2013 hebben Joop en Wilma een stichting opgericht en mij gevraagd hier in mee te doen. Ik heb hier uiteraard volmondig ja tegen gezegd.

In 2015 heeft de stichting grond gekocht en is de bouw van een school begonnen.

Nu een aantal jaren verder van hard werken zijn er 5 klaslokalen en een lokaal voor de hoofdonderwijzer gereed. Ook een wachters huisje en 2 toiletgebouwen alsmede een watert put zijn nu gereed.