Home

Stichting The Future Gambia

Deze stichting heeft als doel om het welzijn en de vooruitgang van kansarme kinderen te verhogen, meer in het bijzonder door in het dorp Sanchaba in Gambia goed onderwijs op te starten door het realiseren van een eigen school op eigen grond alsmede door activiteiten te ontwikkelen zodat deze school zelfredzaam wordt, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Onze eerste kennismaking met  Gambia was in 2010. Meteen werden we getroffen door de gastvrijheid, de vriendelijkheid maar ook de armoede. Het was een complete cultuurschok. De eerste keer hebben we veel geleerd van onze gids Musa Sanneh. Hij bracht ons naar plekken in het achterland, waar de mensen bijna geheel afgesloten zijn van de bewoonde wereld. We hebben gezien hoe hard de mensen moeten werken om minimaal 1 maaltijd per dag te hebben. 62% van de bevolking leeft onder de armoede grens en moet rondkomen met 1 euro per dag.

Tijdens onze derde reis werden we geconfronteerd met de dreigende sluiting van een basisschool in het dorpje Sanchaba. Het aantal leerlingen per klaslokaal overschreed het maximale aantal, vastgesteld door het ministerie van onderwijs. Wanneer er 2 klaslokalen bijgebouwd zouden worden zou de school open mogen blijven. Met deze informatie keerden we huiswaarts. Hebben een plan van aanpak gemaakt en zijn direct aan de slag gegaan. Met behulp van sponsorlopen op diverse basisscholen in Deurne en sponsoring door enkele verenigingen en door het mogen ontvangen van diverse giften hebben we het voor deze kinderen mogelijk kunnen maken om onderwijs te kunnen blijven volgen. In juni 2013 was het zover, de 2 nieuwe lokalen werden geopend. We hadden ons doel bereikt. De school bleef open!

Lees hier het complete verhaal