Over ons

Wij zijn Joop en Wilma Martens uit Deurne en Marieke Koudijs-Martens uit Helmond.
Onze eerste kennismaking met   Gambia was in 2010. Meteen werden we getroffen door de gastvrijheid, de vriendelijkheid maar ook de armoede. Het was een complete cultuurschok. De eerste keer hebben we veel geleerd van onze gids Musa Sanneh.
Hij bracht ons naar plekken in het achterland, waar de mensen bijna geheel afgesloten zijn van de bewoonde wereld. We hebben gezien hoe hard de mensen moeten werken om minimaal 1 maaltijd per dag te hebben. 62% van de bevolking leeft onder de armoede grens en moet rondkomen met 1 euro per dag.

Ook werden we geconfronteerd met de minimale middelen in de gezondheidszorg en onderwijs. Ondanks een wereld van verschil had Gambia ons hart gestolen. Inmiddels hebben we er al 15 reizen opzitten. Bij onze derde reis werden we geconfronteerd met de dreigende sluiting van een basisschool in het dorpje Sanchaba. Het aantal leerlingen per klaslokaal overschreed het maximale aantal, vastgesteld door het ministerie van onderwijs. Wanneer er 2 klaslokalen bijgebouwd zouden worden zou de school open mogen blijven. Met deze informatie keerden we huiswaarts. Hebben een plan van aanpak gemaakt en zijn direct aan de slag gegaan. Met behulp van sponsorlopen op diverse basisscholen in Deurne en sponsoring door enkele verenigingen en door het mogen ontvangen van diverse giften hebben we het voor deze kinderen mogelijk kunnen maken om onderwijs te kunnen blijven volgen. In juni 2013 was het zover, de 2 nieuwe lokalen werden geopend. We hadden ons doel bereikt. De school bleef open!

Zelf waren we hier ook erg content mee. De basis om je eigen leefomstandigheden te kunnen verbeteren is het kunnen volgen van goed onderwijs. Goed onderwijs betekent niet alleen professionele leerkrachten, maar ook gebouwen die ingericht worden om goed onderwijs te kunnen volgen, bijvoorbeeld deugdelijke tafeltjes en stoeltjes, elektriciteit, sanitaire voorzieningen, een goede school structuur, een financieel plan enz. zaken die voor ons heel normaal zijn.

Het open blijven van deze school betekende voor ons niet dat we klaar waren. Op een van onze reizen zijn we tijdens een rondrit terecht gekomen in het afgelegen dorpje Madiana. Een mooi dorp, maar ook een dorp waar heel veel kinderen zijn maar te weinig scholen. Sterker nog en zijn 2 scholen met elk 3 lokalen. Er is dus niet voor iedereen plaats. Voor ons een uitgelezen mogelijkheid om met de lokale bevolking en met de burgemeester hier over te praten. Er was sterk behoefte aan nog een school om nog meer kinderen onderwijs te kunnen geven. Uiteindelijk heeft dit voor de stichting geleid tot het aankopen van 2700 m2 grond om daar klas lokalen te bouwen waar 200 a 250 kinderen naar toe kunnen. Samen met de bevolking hebben we een plan gemaakt. Een plan dat voorziet in het financieren door onze stichting en het bouwen door de lokale bevolking. Zo zijn de mensen betrokken bij dit project. We hebben afgesproken hier 3 jaar voor uit te trekken. In oktober 2015 zijn we gestart met de bouw van 4 lokalen en een leraren kamer. Inmiddels zijn deze lokalen op het dak na gereed. Fase 2 is in voorbereiding, namelijk het bouwen van een toilet groep. In fase 3 worden nog eens 4 klas lokalen, een klein huisje voor een bewaker en een bestaand huisje op deze grond verbouwen tot een winkel. Ook leggen we een groente en fruit tuin aan.

Wij vinden het heel belangrijk om de school zelfredzaam te maken. Hierin ligt voor ons de grote taak om dit de betreffende mensen te leren en ondersteunen wat de mogelijkheden hierin zijn

Voor dit geheel is veel geld nodig. Om meer deuren te kunnen openen hebben we een stichting opgericht met de naam “Stichting The Future Gambia” We hebben de ANBI status, wat betekent dat giften aftrekbaar zijn van de belasting. Het moge vanzelfsprekend zijn dat wij onze reizen naar Gambia zelf bekostigen, zodat elk bedrag ten goede komt aan deze school.

Wil u graag meer informatie over onze stichting?
Of wil u ons graag een warm hart toedragen?
Neem dan contact met ons op!