De stichting

“Stichting The Future Gambia” is opgericht op 19 december 2013.
De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van koophandel in Eindhoven onder nummer: 59484152
Het RSIN nummer is 853517484
Ons banknummer is NL71 RABO 0148977391
Ons postadres is; Jeroen Boschstraat 12, 5753BB Deurne
BTW-ID: NL003147032B09
Telefoonnummer: 0612115576 / 0625373988
E-mail: joopwilma@kpnmail.nl

We hebben van de belastingdienst de ANBI (Algemeen Nu Beogende Instellingen) gekregen.
Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

 

 

Doel:
1. De stichting heeft als doel om het welzijn en de vooruitgang van kansarme kinderen te verhogen, meer in het bijzonder door in het dorp Sanchaba in Gambia goed onderwijs op te starten door het realiseren van een eigen school op eigen grond alsmede door activiteiten te ontwikkelen zodat deze school zelfredzaam wordt, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

2. De stichting beoogt het algemeen nut.

3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het werven van fondsen, donaties, erfstellingen, legaten en giften. Het organiseren van evenementen die geld opbrengen.